Menu

Jaarlijkse schenkvrijstelling vanwege Covid-19 verhoogd voor 2021

Het bedrag voor de jaarlijkse schenkvrijstelling in de schenkbelasting wordt elk jaar opnieuw vastgesteld. Vanwege Covid-19 is het bedrag voor de jaarlijkse schenkvrijstelling voor 2021 door de Tweede Kamer met € 1.000 verhoogd. De verhoging van de jaarlijkse schenkvrijstelling is ingegeven door de wens van de Tweede Kamer om ondernemers die door Covid-19 in moeilijkheden zijn gekomen extra te kunnen steunen. Ondernemers kunnen op deze manier belastingvrij een extra bedrag van familie en vrienden ontvangen. De verwachting is dat de extra verhoging in 2022 weer zal worden afgeschaft.

Jaarlijkse schenkvrijstelling

Een ondernemer mag in 2021 van zijn/haar ouders een bedrag van € 6.604 belastingvrij geschonken krijgen. Dit bedrag mag door de ondernemer vrij besteed worden.

Indien de ondernemer van een ander, bijvoorbeeld een ander familielid, vriend of kennis een geldbedrag geschonken krijgt, is het geldbedrag dit jaar tot € 3.244 belastingvrij. Het geschonken bedrag mag door de ontvanger vrij besteed worden.

Let op! Als de schenking het belastingvrij bedrag niet te boven gaat, hoeft de ontvanger van de schenking geen aangifte schenkbelasting te doen. Gaat het geschonken bedrag het belastingvrije bedrag wel te boven, dan dient de ontvanger van de schenking wél aangifte schenkbelasting te doen. Voor het deel dat het belastingvrije bedrag te boven gaat is dan schenkbelasting verschuldigd.

Eenmalig verhoogde vrijstelling

Naast de jaarlijkse schenkvrijstelling kent de schenkbelasting ook de eenmalig verhoogde vrijstellingen.

Indien de ondernemer (of zijn partner) tussen de 18 – 40 jaar is en een geldbedrag van zijn/haar ouders geschonken krijgt, mag er in die situatie eenmalig ook een groter bedrag worden geschonken. Het te schenken bedrag mag dan maximaal € 26.881 (in 2021) zijn. Dit bedrag mag de ondernemer vrij besteden. De ondernemer is in dit geval verplicht om van de schenking aangifte schenkbelasting te doen. Ook als het te ontvangen bedrag het maximum van het belastingvrij bedrag niet te boven gaat. In de aangifte dient dan een beroep te worden gedaan op de eenmalig verhoogde vrijstelling.

Let op! Naast de bovengenoemde eenmalig verhoogde vrijstelling bestaan nog twee andere eenmalig verhoogde vrijstellingen, namelijk de vrijstelling voor de eigen woning en de vrijstelling voor het bekostigen van een dure studie. De ontvanger van de schenking mag slechts één keer aanspraak maken op één van de drie vrijstellingen.