Menu

Fiscale woonplaats: Woont u voor de Belastingdienst in Nederland?

In welk land, of welke landen, uw fiscale woonplaats ligt is belangrijk voor de belastingheffing. De vaststelling van de fiscale woonplaats van een belastingplichtige is niet altijd eenvoudig. Er kan sprake zijn van een dubbele woonplaats waardoor is beginsel sprake is van een dubbele belastingplicht. In dit artikel informeren wij u over het fiscale woonplaatsbegrip in de Nederlandse belastingheffing en de gevolgen voor de Inkomstenbelasting.

Gevolgen Inkomstenbelasting

Als sprake is van een fiscale woonplaats in Nederland dan is een belastingplichtige in beginsel in Nederland belastingplichtig voor zijn gehele wereldinkomen. De belastingplichtige dient aangifte Inkomstenbelasting te doen waarin het totale Nederlandse en (eventueel aanwezige) niet-Nederlandse inkomen moet worden aangegeven. Houdt u spaargeld, aandelen of een woning aan in het buitenland? Ook hiervan dient opgave te worden gedaan in de aangifte Inkomstenbelasting.

Kwalificatie fiscale woonplaats

In de belastingwetgeving zijn geen concrete kaders neergelegd voor het bepalen van de fiscale woonplaats. In de wet is (alleen) bepaald dat moet worden beoordeeld in welk land een belastingplichtige een ‘duurzame band van persoonlijke aard’ heeft. Welke criteria daarbij een rol spelen is de afgelopen jaren in de jurisprudentie uitgewerkt. Om te beoordelen of sprake is van een fiscale woonplaats in Nederland dienen de volgende criteria afgewogen te worden:

  • Is sprake van een duurzame woongelegenheid in Nederland?

Hiervan kan sprake zijn als de belastingplichtige een plek heeft om te wonen in de vorm van een koop- of huurhuis, hotelsuite of bijvoorbeeld (woon)boot. Bij de beoordeling spelen factoren als het aanhouden van verzekeringen en abonnementen ook een rol.

  • Zijn er sociale bindingen met Nederland?

Hiervan kan sprake zijn als een belastingplichtige een gezin, kinderen, familie of vrienden en kennissen in Nederland heeft. Lidmaatschappen en abonnementen en het volgen van studie, cursussen en clubjes spelen bij de beoordeling ook een rol.

  • Zijn er economische bindingen met Nederland?

Hiervan kan sprake zijn als de belastingplichtige een baan of bedrijf in Nederland heeft. Ook het aanhouden van bankrekeningen, beleggingen en vervoersmiddelen in Nederland spelen mee bij de beoordeling. De plek waar de adviseurs (notaris, advocaat, accountant, bankier) van een belastingplichtige gevestigd zijn kan ook een rol spelen.

  • Is sprake van een gewoonlijk verblijf in Nederland?

Bij de beoordeling van dit criterium wordt bijvoorbeeld gekeken naar de agenda, bankafschriften, telefoongebruik, vakanties, adressen en paspoortstempels van een belastingplichtige.

  • Is sprake van een Nederlandse nationaliteit?

Bij de beoordeling van dit criterium wordt gekeken naar het paspoort, een vervallen nationaliteit en/of dubbele nationaliteit, een eventuele verblijfs- en werkvergunning in een ander land en de registratie is de basisregistratie personen.

Kortom, op basis van bovengenoemde omstandigheden kan worden bepaald of een belastingplichtige een fiscale woonplaats in Nederland heeft. Wilt u weten of uw fiscale woonplaats in Nederland is gelegen? Vink Fiscale Advocatuur kijkt graag met u naar uw persoonlijke situatie.

Dubbele heffing

Het kan zijn dat een deel van het wereldinkomen ook moet worden aangegeven in een ander land. In veel gevallen wordt in zo’n situatie voorkomen dat een belastingplichtige dubbel belasting verschuldigd is door toepassing van belastingverdragen.  Wat dit betekent voor de belastingheffing verschilt per inkomenssoort en land.

Het bepalen van uw fiscale woonplaats(en) kan een complexe aangelegenheid zijn. Vink Fiscale Advocatuur helpt u graag verder. Wilt u meer weten over uw fiscale woonplaats en de uitwerking voor uw belastingpositie? Bij ons bent u aan het goede adres. U kunt vrijblijvend contact met ons op nemen om uw fiscale positie te bespreken.