Menu

Opnieuw de inkeerregeling: Inkeren biedt u voordeel!

In dit artikel lieten wij u weten dat de inkeerregeling per 1 januari 2020 verder is ingeperkt. Wij vertelden u meer over het aangeven van inkomen en/of vermogen dat niet eerder (volledig) is aangegeven in uw aangiften Inkomstenbelasting. Hieronder leest u meer over de ontwikkelingen rondom de inkeerregeling en uw (fiscale) kansen en mogelijkheden op dit moment.

Geen of een lage boete bij inkeren vóór 2018

Belastingplichtigen die vóór 2010 een succesvolle inkeer hebben deden waren geen boete verschuldigd. Vanaf 2010 kon de Belastingdienst bij een inkeer een boete opleggen van 15% (in de periode januari 2010 tot juli 2010) en later van 30 % (vanaf 1 juli 2010).

Vanwege de invoering van een nieuw heffingssysteem in de Inkomstenbelasting gold vanaf 1 september 2014 tot 1 juli 2014 weer even geen boete. Vanaf 1 juli 2015 is het boetepercentage langzaam verhoogd van 60% naar 120%. De Belastingdienst kon vanaf 1 juli 2016 een boete opleggen van 120%, maar als sprake was van vrijwillige verbetering en een strafverminderende omstandigheid werd vaak een lagere boete opgelegd.

Beperkte werking sinds 2018

Per 1 januari 2018 werd de inkeerregeling afgeschaft voor niet (volledig) aangegeven box 3 vermogen uit het buitenland. Vanwege een overgangsregeling bleven de gevolgen relatief beperkt. Inkeer voor box 3 vermogen uit het buitenland bleef mogelijk voor aangiften die vóór 1 januari 2018 waren ingediend of hadden moeten worden ingediend.

Beperkte werking sinds 2020

Vanaf 1 januari 2020 werd de inkeerregeling verder ingeperkt. De inkeerregeling werd toen (ook) afgeschaft voor niet (volledig) aangegeven box 3 vermogen uit Nederland. In dit artikel vertelden wij u hier meer over.

Kans voor zwartspaarders

Met ingang van 1 januari 2020 geldt de inkeerregeling niet meer voor verbeteringen van box 3 inkomen. Hoewel de inkeerregeling niet meer geldt zien wij voor belastingplichtigen met niet (volledig) aangegeven spaarsaldo mogelijkheden om binnen de huidige wet- en regelgeving alsnog voordelig (vrijwillig) melding te maken van deze aangehouden spaartegoeden.

Bent u benieuwd wat uw mogelijkheden zijn? Wij kijken graag met u naar uw persoonlijke fiscale positie.

U bent bij de advocaten van Vink Fiscale Advocatuur verzekerd van geheimhouding. Wij hebben als advocaten namelijk niet alleen een geheimhoudingsplicht, maar ook een wettelijk verschoningsrecht, waardoor u in alle vrijheid en vertrouwelijkheid met ons contact kunt opnemen.