Menu

Het einde van het Open Fonds voor Gemene Rekening (OFGR)?

In dit artikel informeerden wij u over het Wetsvoorstel aanpassing fiscaal kwalificatiebeleid rechtsvormen. Wij gingen daarbij specifiek in op de gevolgen die het wetsvoorstel met zich meebrengt voor de open commanditaire vennootschap. Als het wetsvoorstel wordt aangenomen heeft dit ook gevolgen voor het Open Fonds voor Gemene Rekening (OFGR), veelal de rechtsvorm waarin een familiefonds is opgezet. In dit artikel informeren wij u over de gevolgen en bespreken wij een fiscaal voordelig alternatief.

Wetswijziging VpB-plicht OFGR

Het Wetsvoorstel aanpassing fiscaal kwalificatiebeleid rechtsvormen omvat regels waardoor de fiscale behandeling van het OFGR zal wijzigen. De staatssecretaris van Financiën heeft laten weten dat dit wetsvoorstel vermoedelijk deze winter aan de Tweede Kamer wordt aangeboden. Op basis van het wetsvoorstel wordt het OFGR opnieuw gedefinieerd.

Een belangrijke beperking is dat familiefondsen niet langer als OFGR kunnen kwalificeren onder dit wetsvoorstel. Een kenmerk van een familiefonds is dat het participatiebewijs vaak alleen kan worden overgedragen aan een beperkte groep van familieleden en aanverwanten. Het familiefonds is volgens de Staatssecretaris de afgelopen jaren veelal gebruikt om box-hoppen en het anonimiseren van vermogen mogelijk te maken. Dit is voor het kabinet aanleiding om het familiefonds niet langer als OFGR te laten kwalificeren.

Het wetsvoorstel bepaalt daarnaast dat de definitie voor het open FGR verandert. Het gevolg is dat niet alle huidige open fondsen voor gemene rekening meer zullen kwalificeren als open FGR.

Fiscale gevolgen OFGR en familiefondsen

Als het wetsvoorstel wordt aangenomen betekent dit dat elk familiefonds in de rechtsvorm van een OFGR fiscaal transparant wordt. De fiscale behandeling is dan niet meer gelijk aan die van een B.V. in box 2, waar niet over het vermogen zelf maar alleen over het daadwerkelijk rendement Inkomstenbelasting wordt geheven.

Door de fiscale transparantie zal iedere participant gehouden zijn om zijn aandeel in het vermogen van het familiefonds in box 3 van zijn aangifte Inkomstenbelasting op te geven. Er wordt dan inkomstenbelasting over het vermogen zelf geheven. In dit artikel informeerden wij u over de box 3 heffing.

Alternatief: De (familie) spaargeld B.V.

Met het oog op het wetsvoorstel is het zaak u voor te bereiden en tijdig na te gaan of uw vermogen wellicht anders gestructureerd dient te worden. Een (familie) Spaargeld B.V. kan een interessant alternatief zijn.

Bij een Spaargeld B.V. wordt privé vermogen als agio in een besloten vennootschap gestort. He vermogen kan dan op een later moment onbelast uit de B.V. worden gehaald. Vereist is dat dit plaatsvindt door tussenkomst van een notaris en dat de (notariële) kapitaalsverminderingsprocedure wordt gevolgd. Door het vermogen als agio in de B.V. te houden is dit niet belast in box 3 (of box 1). Naast vermogen in de vorm van geld kan ook worden gedacht aan het inbrengen van aandelenportefeuilles of onroerende zaken. Wij staan voor u klaar om u te begeleiden bij het opzetten van een Spaargeld B.V. en later bij de notariële kapitaalverminderingsprocedure(s).

Wij beschikken over de kennis om de gevolgen van het wetsvoorstel voor uw eigen fiscale positie in kaart te brengen. Voor fiscaal advies of bij algemene vragen over het structureren van uw vermogen kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen via de contactpagina. Onze gecertificeerde Estate Planner en Advocaten-belastingkundigen denken graag met u mee.