Menu

Blog

Economisch eigendom: Wat betekent dit voor de belastingheffing?

In dit artikel vertelden wij u meer over de mogelijkheid tot certificering van uw vermogen. Door certificering komt het economisch belang toe aan de certificaathouders. De certificaathouder is dan de economisch eigenaar. Certificering kan leiden tot verschuldigdheid van belasting: Economisch eigendom speelt namelijk bij meerdere belastingwetten een rol. Wij informeren u graag verder. Overdrachtsbelasting Overdrachtsbelasting […]

Lees meer

Schenken vanuit uw vennootschap

Wilt u een gift doen aan een goed doel, maar zit uw vermogen voornamelijk in uw vennootschap? Een gift kan (ook) aftrekbaar zijn in de vennootschapsbelasting. Aftrekbaarheid van de winst (VpB) In de vennootschapsbelasting wordt onderscheid gemaakt tussen giften met een zakelijk karakter en giften waarbij het zakelijke karakter ontbreekt. Het maakt voor uw vennootschap […]

Lees meer

Certificeringsstichtingen

Wij zijn gespecialiseerd in estate planning middels certificeringsstichtingen. Een meer bekende vorm van de certificeringsstichting is de STAK. De certificeringsstichting houdt voor een ander – de certificaathouder – vermogensbestandsdelen. Wij informeren u graag verder. STAK en een certificeringstichting Bij een STAK gaat het om het houden van aandelen. Bij een certificeringsstichting kan het ook om […]

Lees meer